Title Image

บริการของเรา

Providing you with the best solution

ทีอาร์พี กรุ๊ป (ไทยแลนด์ ) ให้บริการทางด้านบัญชีและกฎหมายครบวงจร โดยการให้บริการหลักของเราประกอบไปด้วย การบัญชี และการตรวจสอบ, การวางแผนภาษีธุรกิจ และให้คำปรึกษา, การให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย, และการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีเยี่ยมแก่คุณลูกค้า ดังต่อไปนี้

การบัญชี และการตรวจสอบ

การบัญชีของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นช่วงสิ้นปีงบการเงินหรือการจัดทำงบรายเดือน และการตรวจสอบบัญชีของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณลูกค้าลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด จนนำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรายังสามารถสร้างความคุ้มค่าทางภาษีให้แก่ธุรกิจของท่านได้ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวางแผนภาษีธุรกิจ และให้คำปรึกษา

เรามีทีมงานนักวางแผนเรื่องภาษีมืออาชีพ ที่ให้บริการวางแผนด้านภาษีและให้คำปรึกษาเรื่องภาษีแก่คุณลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษีสำหรับองค์กรหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ทีมของเราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริง เราเป็น บริษัทกฎหมายที่มุ่งมั่นในให้บริการที่ดีเลิศ และให้คำแนะนำคุณภาพแก่ลูกค้า อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การให้บริการสำหรับองค์กร

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายและบัญชีที่สามารถให้ช่วยให้องค์กรของท่านเติบโต และได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ไปจนถึงการทำเรื่องขอวีซ่า ประเมินมูลค่ากิจการ ความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดทำข้อตกลงต่างๆ ไปจนถึงการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม