Title Image

การวางแผนภาษีธุรกิจ และให้คำปรึกษา

เรามีทีมงานนักวางแผนเรื่องภาษีมืออาชีพ ที่ให้บริการวางแผนด้านภาษีและให้คำปรึกษาเรื่องภาษีแก่คุณลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษีสำหรับองค์กรหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.1 การวางแผนภาษีองค์กร

เราให้บริการวางแผนภาษีองค์กรอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ คุณลูกค้าของเราจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า

2.2 การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาติ (Non-Resident) เรามีบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ พร้อมทั้งการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย

2.3 การยื่นภาษีรายเดือน

ทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการสรุปยอดและนำส่งภาษีแบบรายเดือนย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดภาระของท่านในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ

2.4 การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เราให้บริการยื่นเรื่องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี (ภงด.51, ภงด.50) แก่กรมสรรพากร

2.5 การยื่นภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังให้บริการยื่นแบบ และภาษีอื่นๆ เช่น ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1ก (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี) และจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย เป็นต้น